Project Description

Konut/karma kullanım amaçlı Xi Cheng alanı zarif bir sükunet ve üslubun dışa vurumudur. Ulu Jiang Gang Shan dağının temeline sokulan Xi Cheng’in Shenzhen şehir merkezi yakınındaki, etrafı tepe ve doğal manzaralı koridorlarla çevreli fevkâlâde konumu kentsel uyum ve konforlu cemiyet yaşantısıyla yankı uyandırmaktadır. Cep tipi otoparklar, yeşil alan ve su düzenlemeleri master planın organik yapısını öne çıkartmaktadır. Peyzaj mevcut topoğrafya ile birlikte akmakta, mekanların doğal ilerleyişi ise havaya bir keşif hissi ilâve etmektedir. kavramsal eksen elemanları alanı ikiye bölerek, temasal ve topoğrafik vurgular arasında sezgisel bağlantılar oluşturmaktadır. Beyaz yalancı mermer, taş ve kil yer karo malzemeleri İspanyol ve İtalyan tasarım temalarını akla getirmektedir.

Size
Arsa Alanı | 78.6 dönüm / 31.8 hektar
toplam BİA | 1.607.899 fit kare / 149.433 m2

  • Location
    Shenzhen, Çin
  • Market
    Residential

Awards + Recognitions

  • 1993 Pasifik Kıyısı İnşaatçılar Konferansı Altın Külçe Ödülü
    Liyakat Ödülü